Tilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot til inkludering av barn og unge

Bufdir har lyst ut midlar gjennom «Tilskot til inkludering av born og unge». Ulstein kommune har meldt seg på ordninga. 

Kven kan søkje?

Kommunale instansar, frivillige lag og organisasjonar og andre kan søke om midlar. Vi oppmodar alle som jobbar med born og unge til å vurdere om de har prosjekt som kan kome inn under tilskotsordninga, og om å søke om tilskot. Saman kan vi bidra til at alle born og unge finn seg til rette i lokalsamfunnet i vårt. 

Korleis søkje?

Meir informasjon og lenke til veiledar og søknadsskjema finn du på Bufdir si nettside: https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

 

Søknadsfristen for 2022 er 18. november 2022.

Etter søknadsfrist vil Ulstein kommune gjere ei prioritering av søknadane, som vert sendt til Bufdir.

Kontakt

Annika Brandal
kulturkonsulent/driftsleiar anlegg
E-post
Mobil 40 84 09 00