Strøing

Kva prioriterer vi når det trengst strøsand på kommunale vegar og plassar?

Dette prioriterer vi å strø:

  • nokre bratte bakkar og stoppsoner i enkelte vegkryss
  • stader der mange ferdast
  • fortau, gangvegar og andre gangsoner

Vi har inga vaktordning for strøing utanom ordinær arbeidstid. Men er det spesielle behov: Ring teknisk vakt på tlf. 476 01 000. 

Elles kan du ringe tlf. 70 01 75 00 mellom kl. 9 og 15 på kvardagane viss du har spørsmål om strøinga. 

Fylkesvegane (Sjøgata og Strandvegen med fortau) tek Statens vegvesen seg av. 

Sjølv om vi strør, er det naturlegvis glatt mange stadar om vinteren. Derfor oppmodar vi alle om å sko seg godt – gjerne med broddar – og ha gode dekk på bilen.