Strøing

Kva prioriterer vi når det trengst strøsand på kommunale vegar og plassar?

 

Dette prioriterer vi å strø

  • nokre bratte bakkar og stoppsoner i enkelte vegkryss
  • stader der mange ferdast
  • fortau, gangvegar og andre gangsoner

 

Kontaktinformasjon

Vi har inga vaktordning for strøing utanom ordinær arbeidstid, men ved spesielle behov kan du ringe teknisk vakt på tlf. 476 01 000. 

På kvardagar frå kl. 9 til 15 kan du ringe tlf. 70 01 75 00 viss du har spørsmål om strøinga. 

 

Fylkesvegar

Fylkesvegane (Sjøgata og Strandvegen med fortau) tek Statens vegvesen seg av. 

 

Oppmoding

Sjølv om vi strør, er det naturlegvis glatt mange stadar om vinteren. Derfor oppmodar vi alle om å sko seg godt – gjerne med broddar – og ha gode dekk på bilen.