Snøbrøyting

Snøbrøyting

Kommunen har ansvaret for å brøyte kommunale vegar. Det er teknisk etat og eksterne entreprenørar kommunen har avtale med, som brøyter. 

Har du spørsmål om brøyting? Ring sentralbordet på tlf. 70 01 75 00 mellom klokka 10.00 til 14.00 på kvardagar. Elles, ring teknisk vakt

 

Kart over brøyteroder finn du her.

 

Snø som vert brøyta eller fresa inn på privat eigedom

Som bebuar langs offentleg veg kan du oppleve at vi brøyter eller freser snø inn på privat eigedom. Dette er innanfor tolegrensa etter nabolova sine føresegner. Dess større snøfall, dess høgare er nabolova si tolegrense.

Trafikktryggleik er viktig, og viktigheita av at offentleg veg vert brøyta veg tyngre enn ulempene kvar einskild har med snø inn på privat eigedom. Private skal ikkje legge snø inn på offentleg veg.

 


På Doffin legg vi ut kunngjering for anskaffing av brøytetenester.