Meld feil på vassforsyninga

Ring sentralbordet på tlf. 70 01 75 00 mellom kl. 9 og 15 på kvardagar.

Utanom desse tidene: Ring teknisk vakt