Skjenkeløyve

Skjenkeløyve gjeld alle som skal skjenke alkohol som skal drikkast på staden, dvs. restaurantar, pubar ol.
 

Hugs at for å få skjenkeløyve må du også ha serveringsløyve.

 

Søke skjenkeløyve 

Her søker du om serverings- og skjenkeløyve

Les meir om lovverket her

 

Omsetningsoppgåve 

Du som har skjenkeløyve, må levere ei omsetningsoppgåve for alkohol. Klikk her for å levere omsetningsoppgåva

 

Slutta selskap eller enkelthøve?

Du må søke om eit eige løyve viss du vil skjenke i eit slutta selskap eller ved eit enkelthøve

 

Endre løyvet?

Viss du ønsker å endre løyvet, eller om skjenkestaden skal ha ny styrar eller stedfortredar, må du søke kommunen om godkjenning. Klikk her for å søke om endra styrar eller stedfortredar

Kontakt

Ingunn G. Hestnes
jurist
E-post
Mobil 924 23 101