Vatn- og avløpsgebyr

Vatn- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

Når skal eg betale?

Årsgebyret for vatn og avløp er inkludert i fakturaen for årlege eigedomsgebyr, og fakturaen vil frå 2020 også inkludere eigedomsskatt. Det var eit politisk ønske å auke faktureringshyppigheita for at ikkje rekningane skulle verte for store, så frå 2020 skal dei årlege eigedomsgebyra betalast seks gongar i året:

2023 Når betale kommunale avgifter
Termin Periode Når kjem fakturaen? Når skal fakturaen betalast?
1 januar, februar i starten av mars 24.03.2023
2 mars, april i slutten av april / i starten av mai 10.05.2023
3 mai, juni i starten av juni 26.06.2023
4 juli, august i starten av august 25.08.2023
5 september, oktober i starten av oktober 25.10.2023
6 november, desember I slutten av november/starten av desember 15.12.2023

 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr for vatn og avløp 2023-satsar
Abonnement Vatn per år inkl mva. Avløp per år inkl. mva
Bustad 3 017 kr 1 489 kr
Næring 3 017 kr 1 489 kr
Prisane er inkl. mva.

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert rekna ut med vassmålar (ut frå ein einingspris per kubikkmeter) eller ut frå eit stipulert forbruk (basert på BRA, det gjennomsnittlege bruksarealet). 

Forbruksgebyr for vatn og avløp 2023-satsar
Utrekningsmåte (vassmålar med einingspris eller stipulert forbruk) Vatn Avløp
Vassmålar 18,64 kr/m³ 21,65 kr/m³
Stipulert forbruk inntil 150 m² BRA 1 604 kr 1 879 kr
Stipulert forbruk 151-299 m² BRA 3 017 kr 3 511 kr
Stipulert forbruk 300 m² eller større BRA 5 488 kr 6 334 kr
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr 0,5 x stipulert forbruksgebyr

Ved bruk av vassmålar kjem vassmålarleige i tillegg. (PDF, 27 kB)

 

Tilknytingsavgift

Tilknytingsavgift for vatn og avløp 2023-satsar
Tilknytingsavgift Vatn Avløp
Bustad 12 500 kr 18 750 kr
Næring 12 500 kr x 45,15 kr pr. m² BRA inntil 1000 m² 18 750 kr x 64,31 kr pr. m² BRA inntil 1000 m²
Prisane er inkl. mva.

 

Samla gebyrregulativ

Kontakt

Harald Øvereng
avd. ingeniør driftsavd.
E-post
Mobil 92 01 31 79