Vatn- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

Når skal eg betale?

Årsgebyret for vatn og avløp er inkludert i fakturaen for årlege eigedomsgebyr, og fakturaen vil frå 2020 også inkludere eigedomsskatt. Det var eit politisk ønske å auke faktureringshyppigheita for at ikkje rekningane skulle verte for store, så frå 2020 skal dei årlege eigedomsgebyra betalast seks gongar i året:

2021 Når betale kommunale avgifter
Termin Periode Når kjem fakturaen? Når skal fakturaen betalast?
1 januar, februar i starten av mars 25.03.2021
2 mars, april i slutten av april / i starten av mai 10.05.2021
3 mai, juni i starten av juni 25.06.2021
4 juli, august i starten av august 25.08.2021
5 september, oktober i starten av oktober 25.10.2021
6 november, desember I slutten av november/starten av desember 15.12.2021

 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr for vatn og avløp 2021-satsar
Abonnement Vatn per år inkl mva. Avløp per år inkl. mva
Bustad 2598 kr 1489 kr
Næring 2598 kr 1489 kr
Prisane er inkl. mva.

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert rekna ut med vassmålar (ut frå ein einingspris per kubikkmeter) eller ut frå eit stipulert forbruk (basert på BRA, det gjennomsnittlege bruksarealet). 

Ved bruk av vassmålar kjem vassmålarleige i tillegg. (PDF, 27 kB)

Forbruksgebyr for vatn og avløp 2021-satsar
Utrekningsmåte (vassmålar med einingspris eller stipulert forbruk) Vatn Avløp
Vassmålar 16,04 kr/m³ 21,65 kr/m³
Stipulert forbruk inntil 150 m² BRA 1381 kr 1879 kr
Stipulert forbruk 151-299 m² BRA 2598 kr 3511 kr
Stipulert forbruk 300 m² eller større BRA 4724 kr 6334 kr
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr 0,5 x stipulert forbruksgebyr
Prisane er inkl. mva.

 

Tilknytingsavgift

Tilknytingsavgift for vatn og avløp 2021-satsar
Tilknytingsavgift Vatn Avløp
Bustad 12 500 kr 18 750 kr
Næring 12 500 kr x 45,15 kr pr. m² BRA inntil 1000 m² 18 750 kr x 64,31 kr pr. m² BRA inntil 1000 m²
Prisane er inkl. mva.

 

Samla gebyrregulativ

Kontakt

Harald Øvereng
avd. ingeniør driftsavd.
E-post
Mobil 920 13 179