Gebyr for feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn 2020-satsar
Teneste Pris per år
pris per bygning som har fyringsanlegg 671 kr
tillegg for ekstra røykkanal/pipeløp 183 kr
for bygg som har gassfyrt fyringsanlegg 323 kr
for fyringsanlegg i fritidsbustad 1008 kr
for plombering av eldstad per gong 336 kr
Prisane er inkl. mva.

 

Når skal eg betale? 

Gebyret for feiing og tilsyn betalar for kommunen sitt tilbod om feiarteneste. Du betalar for tenesta kvart år saman med andre kommunale eigedomsgebyr.

Det var eit politisk ønske å auke faktureringshyppigheita for at ikkje rekningane skulle verte for store, så frå 2020 blir kommunale eigedomsgebyr fakturert i seks omgangar (terminar) per år:

2020 Når betale kommunale avgifter
Termin Periode Når kjem fakturaen? Når skal fakturaen betalast?
1 januar, februar i starten av mars 25.03.2020
2 mars, april i slutten av april / i starten av mai 10.05.2020
3 mai, juni i starten av juni 25.06.2020
4 juli, august i starten av august 25.08.2020
5 september, oktober i starten av oktober 25.10.2020
6 november, desember i starten av desember 20.12.2020

 

Søke fritak frå gebyret for feiing og tilsyn

Om du ikkje bruker fyringsanlegget (peis, omn, pipe) og ønsker å søke om fritak for gebyret, må eldstaden fysisk koplas frå skorsteinen eller plomberast.

Kontakt

Marte Rewentlov Hansen
feiar
E-post
Mobil 488 96 612
Olav Helt Brubakk
brannsjef
E-post
Mobil 990 17 068