Frivilligprisen

Frivilligprisen


Kva er frivilligprisen?

Prisen er ei påskjønning for aktiv innsats innan frivillig arbeid i kommunen, og skal synleggjere frivilligheita sin store verdi gjennom å løfte fram gode eksempel på resultat for frivillig innsats for lokalsamfunnet i vår kommune. Prisen skal stimulere til frivillig innsats.

 

Kven kan få frivilligprisen?

Frivilligprisen blir tildelt ein initiativrik person eller ei gruppe som har utmerka seg med frivillig arbeid i kommunen.

Føremålet med prisen er å styrke samspelet mellom kultur, helse, organisasjonsliv og den frivillige sektor elles. 
 

Annonsering av kulturprisen

Det er styret i Ulstein Frivilligsentral som administrerer Frivilligprisen, og dagleg leiar i frivilligsentralen ordnar med omtale og annonsering. 

 

Korleis fremje kandidatar?

Fristen for å foreslå kandidatar i 2021 er 28. november. 

Fremjing av kandidatar kan du sende skriftleg til postmottak@ulstein.kommune.no, eller per brev til:

Ulstein kommune
v/Ulstein Frivilligsentral
Postboks 143
6067 ULSTEINVIK

Du kan også levere forslaget ditt på servicetorget på rådhuset, eller til frivilligsentralen i Skollebakken.

Framlegget og kandidaturet ditt skal vere grunngjeve.

 

Tildeling av frivilligpris

Styret i Ulstein Frivilligsentral er jury for tildeling av frivilligprisen.

Tildelinga skjer på den internasjonale frivilligdagen 5. desember.


Kva består prisen av?

Prisen er på kr. 5000.

 

Tidlegare vinnarar av frivilligprisen

Her kan du sjå kven som har vunne frivilligprisen tidlegare.


 

Kontakt

Inger Anne Dimmen
dagleg leiar
E-post
Telefon 98 23 06 13
Mobil 98 23 06 13