Bandtvang for hund

Bandtvang for hund

 

Gjeldande nasjonalt lovverk

Lov om hundehald § 6 seier at:

I tida frå og med 1. april til og med 20. august skal ein hund haldast i band eller vere forsvarleg innegjerda eller innestengt, slik at den ikkje kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

 

Kontakt

Arild Støylen
fagansvarleg byggesak/miljøvern
E-post
Telefon 70 01 76 06