Døgnopphald, akutt hjelp

Akutt hjelp og døgnopphald på sjukeheimen er eit opphald som erstattar innlegging på sjukehus. Det er berre lege som kan legge inn pasientar på akutt døgnopphald. 

Tenesta er gratis og kan innvilgast i inntil 72 timar. Ved behov for vidare medisinsk oppfølging i sjukeheim, vert vedtaket omgjort til eit korttidsopphald.

Kontakt

Gunn Sætre
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 04
Mobil 982 30 617