Døgnopphald, akutt hjelp

Døgnopphald, akutt hjelp

Akutt hjelp og døgnopphald på sjukeheimen er eit opphald som erstattar innlegging på sjukehus. Det er berre lege som kan legge inn pasientar på akutt døgnopphald. 

Tenesta er gratis og kan innvilgast i inntil 72 timar. Ved behov for vidare medisinsk oppfølging i sjukeheim, vert vedtaket omgjort til eit korttidsopphald.

Kontakt

Gunn Sætre
einingsleiar 3 Alvehaugen bu og rehabilitering – korttid
E-post
Mobil 98 23 06 17