Helseteneste til asylsøkarar og flyktningar

Helseteneste til asylsøkarar og flyktningar

Helsetenesta for asylsøkarar og flyktningar er eit gratis helsetilbod for dei med butid under fem år i Ulstein kommune.

Brukarane har rett til gratis tolk. 

Minoritetshelseteamet 

Teamet er sett saman av  

 • sjukepleiar
 • helsesjukepleiar
 • flyktningkonsulent frå avdeling inkludering og mangfald
 • einingsleiar frå avdeling inkludering og mangfald
 • LINK
 • tenesta for psykisk helse og rus
 • lege med ansvar for smittesporing
   

Vi tilbyr

 • mottaksamtale med helsekartlegging og informasjon
 • oppfølging ved behov
 • vaksinasjon
 • oppdage sjukdomar/plager/traume hos både barn og vaksne
 • foreldrestøtte
 • hjelp til å verte kjent med det norske hjelpeapparatet
 • informasjon om tvangsekteskap og kjønnslemlesting
 • å handtere negativ sosial kontroll
 • rettleiing med tanke på å vekse opp med to kulturar 

 

Kontakt

Adresse: Helsestasjonen, Reiten 20, 6065 Ulsteinvik
Telefon resepsjon: 46 82 33 71 mellom klokka 09.00–15.00
E-post: ulstein.helsestasjon@ulstein.kommune.no

 

Kontaktpersonar: