Tannhelseteneste

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for tannhelsetenesta.

Kva kan du forvente?

Den offentlege tannhelsetenesta er fylkeskommunal og gir fri tannbehandling til alle barn og unge til og med det året dei fyller 18. 

Andre som får fri tannbehandling:

  • Personar med psykisk utviklingshemming
  • Eldre og personar med funksjonshemming som har hatt heimesjukepleie i meir enn tre månader


Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Distriktsklinikken Ulsteinvik
Kyrkjegata 10
6065 Ulsteinvik

Telefonnr.:
71 28 49 40

e-postadresse:
tkulsteinvik@mrfylke.no

 

Klinikken tek imot vaksne betalande pasientar dersom der er ledig kapasitet.