Gravemelding

Alle som skal grave (entreprenørar, verksemder og privatpersonar) i grunnen må ha løyve til gjennomføring av tiltak der graving i grunnen er naudsynt. Dette fordi ein skal kunne kartlegge og avklare om der ligg tekniske anlegg under jorda før gravinga tek til.

NB: Ei gravemelding/løyve er ikkje det same som eit byggjeløyve.

Fyll ut dette graveløyveskjemaet (PDF, 260 kB) og send det i retur til postmottak@ulstein.kommune.no