Gravemelding

Alle som skal grave (entreprenørar, verksemder og privatpersonar) i grunnen må ha løyve til gjennomføring av tiltak der graving i grunnen er naudsynt. Dette fordi ein skal kunne kartlegge og avklare om der ligg tekniske anlegg under jorda før gravinga tek til.

NB: Ei gravemelding/løyve er ikkje det same som eit byggjeløyve.

Fyll ut dette gravemeldingsskjemaet (PDF, 124 kB) og send det i retur til postmottak@ulstein.kommune.no

Kontakt

Harald Øvereng
avd. ingeniør driftsavd.
E-post
Mobil 920 13 179
Vegard Ertesvåg
ingeniør oppmåling/GIS
E-post
Telefon 70 01 76 04