Seksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar, slik at fleire kan eige kvar sin del av bygninga og ev uteområda. Endringar av allereie seksjonerte eigendommar kallas reseksjonering.

Vilkår

For å få etablert ein seksjon, må brukseininga(ene) vere godkjend etter plan- og bygningslova sine reglar for det formålet den skal tene. Når det gjeld eksisterande bygningar, medfører dette at pålagte bygningsmessige tiltak må vere gjennomført før seksjonering kan skje.

 

Slik søkjer du

Seksjonering

Her finn du søknadskjema for seksjonering. Skjemaet kan sendast 

  • på e-post til postmottak@ulstein.kommune.no eller
  • i posten til Ulstein kommune, Postboks 143, 6067 Ulsteinvik. 

Her finn du rettleiing til utfylling av skjema for seksjonering. 

 

Reseksjonering

Her finn du søknadskjema for reseksjonering. Skjemaet kan sendast 

  • på e-post til postmottak@ulstein.kommune.no eller
  • i posten til Ulstein kommune, Postboks 143, 6067 Ulsteinvik. 

Her finn du rettleiing til utfylling av skjema for reseksjonering. 

 

Kva kostar det?

Seksjonering:

2023 Seksjoneringsgebyr
Teneste Pris
Til og med 4 seksjonar 9 729 kr
5 - 8 seksjonar 14 594 kr
Frå 9 seksjonar, tillegg pr ny seksjon 791 kr
Tillegg for synfaring 4 257 kr

 

Reseksjonering:

2023 Reseksjoneringsgebyr
Teneste Pris
1 - 4 seksjonar eller fellesareal endrast 14 594 kr
5 - 8 seksjonar eller fellesareal endrast 19 459 kr
Frå 9 seksjonar, tillegg pr ny endra seksjon 1 095 kr
Tillegg for synfaring 4 257 kr

 

Fullstendig gebyrregulativ for seksjonering finn du her (PDF, 167 kB).

Meir informasjon om seksjonering finn du på regjeringen.no

Kontakt

Arnfinn Rørvik
ingeniør byggesak/bustadkonsulent
E-post
Telefon 70 01 76 08