Meld inn praksisplass for flyktningar

Meld inn praksisplass for flyktningar

Mange flyktningar treng praksisplass. Kan arbeidsplassen din bidra?

Deltakarar som er i praksis har rett til introduksjonsstønad. Det vil seie at det er kommunen som betalar lønn mens deltakaren er i arbeidspraksis.

Uforpliktande kontaktskjema finn du her

Kvifor skal du tilby praksisplass?

 • Deltakar i praksis kan bidra med arbeidskraft
 • Gir verksemda moglegheit til å rekruttere
 • Det har positiv effekt på arbeidsmiljøet
 • De bidreg til fleire i jobb og eit sosialt berekraftig samfunn

 

Kva forpliktar verksemda seg til?

 • Inkludere deltakaren fagleg og sosialt på arbeidsplassen
 • Motivere deltakar til å lære om norsk arbeidsliv og å snakke norsk
 • Ha ein medarbeidar som hjelper deltakar på arbeidsplassen
 • Gi deltakar ein attest eller referanse til hjelp ved framtidig jobbsøk

 

Kva tilbyr vi verksemda?

 • Dei får ein fast kontaktperson og tett oppfølging på arbeidsplassen
 • Vi kartlegg og matchar rett deltakar til rett arbeidsplass
 • Vi gir god råd og tips til språkfadderane
 • På sikt kan vi hjelpe til med å søke om arbeidsretta tilskot frå Nav

 

Kven er dei som treng praksis?

 • Flyktningar som nyleg har kome til Noreg
 • Dei får norskopplæring og deltek i introduksjonsprogrammet
 • Dei er motivert og ønsker å lære

Kontakt

Lena Værnes Løseth
teamleiar og konsulent flyktningtenesta
E-post
Telefon 70 01 77 84
Mobil 90 97 61 05