SFO - oppseiing av plass

SFO - oppseiing av plass

Korleis seier du opp plassen?

Frå vedtektene: Plass i SFO kan berre seiast opp per 31. desember, og med to månaders varsel (det vil seie innan 1. november). Oppseiing til andre tidspunkt kan imøtekomast dersom det er venteliste ved ordninga, eller når det kan dokumenterast andre tungtvegande grunnar.

Oppseiing via fordeldreportalen i Vigilo – gå til Søknader i menyen. Her kan du både registrere endring av SFO-plass eller oppseiing av SFO-plass.

Oppseiing på tungtvegande grunnar må dokumenterast med eigna vedlegg.

Her finn du lenke til dei ulike skulane i Ulstein kommune. Du finn kontaktinformasjon på heimesidene deira.