SFO - kontaktinfo

SFO - kontaktinfo

Her finn du kontaktinformasjon for SFO ved dei ulike grunnskulane i Ulstein kommune.

Haddal skule

Ingvill Soleng er SFO-koordinator ved Haddal skule. 
E-post:   ingvill.soleng@ulstein.kommune.no
Telefon:  70 01 77 20

 

Hasund skule

Veronica Lilleøy Jensen er SFO-koordinator ved Hasund skule.
E-post: veronica.lilleoy.jensen@ulstein.kommune.no
Telefon:  70 00 90 20

 

Ulstein skule

Linda Pedersen er SFO-koordinator ved Ulstein skule.
E-post:  linda.pedersen@ulstein.kommune.no
Telefon: 99 01 52 16

 

Ulsteinvik barneskule

Inger Lise Haddal er SFO-koordinator ved Ulsteinvik barneskule.
E-post:  inger.lise.haddal@ulstein.kommune.no
Telefon: 70 01 77 68

Her er telefonnummer for dei ulike trinna:

  • 1. klasse SFO: tlf. 48 01 74 41 (morgon og ettermiddag)
  • 2. klasse SFO: tlf. 95 97 01 81 (morgon og ettermiddag)
  • 3.-4. klasse SFO: tlf. 48 01 74 41 (morgon)
  • 3.-4. klasse SFO: tlf. 46 88 20 32 (ettermiddag)