Kontaktinformasjon til PPT-teama

Kontaktinformasjon til PPT-teama

Leiar og merkantil

Ingrid Evebø Haug, PPT-leiar
telefon 94 88 40 62
ingrid.evebo@ulstein.kommune.no

Randi Lyngbø Ottesen, PPT- nestleiar
telefon 48 01 74 29
randi.lyngbo.ottesen@ulstein.kommune.no

Hanne Ulstein, administrativ konsulent
telefon 46 92 30 51
hanne.ulstein@ulstein.kommune.no

Inger Anne Fugelsnes, sekretær
telefon 48 01 74 22
inger.anne.fugelsnes@ulstein.kommune.no

 

 

Førskuleteam

Tina Louise Liadal, teamkoordinator førskule
telefon 48 01 74 27
tina.louise.liadal@ulstein.kommune.no

Sissel Helen Hasund, ped.- psyk. rådgivar
telefon 97 61 48 06
sissel.helen.hasund@ulstein.kommune.no

Randi Janne Kvammen, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 26
randi.kvammen@ulstein.kommune.no

Birte Haddal Engeset, ped.-psyk. rådgivar
telefon 97 56 14 81
birte.haddal.engeset@ulstein.kommune.no

Mona Eri Pettersen, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 21
mona.eri.pettersen@ulstein.kommune.no

Christina Grimstad Brekke, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 31
christina.grimstad.brekke@ulstein.kommune.no

Hege Abeltun, ped.-psyk. rådgivar
 

Barneskuleteam

Kristin Sæther, teamkoordinator barneskule
telefon 46 95 18 25
kristin.sather@ulstein.kommune.no

Annette Kjøde Egset, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 19
annette.kjode.egset@ulstein.kommune.no

Nina Lødøen Øen, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 24
nina.oen@ulstein.kommune.no

Elisabeth Skeistrand, ped.- psyk. rådgivar
telefon 96 04 81 64
elisabeth.skeistrand@ulstein.kommune.no

Jannicke Susann Bøe, ped.-psyk. rådgivar
telefon 46 95 76 14
jannicke.susann.boe@ulstein.kommune.no

Elisabeth Lillestøl, ped.-psyk. rådgivar
telefon 91 24 32 29
elisabeth.lillestol@ulstein.kommune.no 

Marit Hovdenak, ped. -psyk. rådgivar
telefon 94 88 46 70
Marit.hovdenak@ulstein.kommune.no

 

Ungdom-, vaksne- og vidaregåandeteam

Viviann Skeide, teamkoordinator ungdom/vaksen/VGO
telefon 48 01 74 28
viviann.skeide@ulstein.kommune.no

Anne Ragnhild Roland, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 23
anne.ragnhild.roland@ulstein.kommune.no

Anja M. N. Korshaug, ped.- psyk. rådgivar
telefon 91 87 62 37
anja.merete.nykrem.korshaug@ulstein.kommune.no

Marianne Haugen Myklebust, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 30
marianne.haugen.myklebust@ulstein.kommune.no

Hege Gaupseth, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 32
hege.gaupseth@ulstein.kommune.no 

Mildrid Flø, ped.-psyk. rådgivar
telefon 94 88 72 80
mildrid.flo@ulstein.kommune.no

Toril Sørheim, ped.-psyk. rådgivar
telefon 48 01 74 25
toril.sorheim@ulstein.kommune.no