Vil du bidra til god inkludering?

Ulsteinsamfunnet er eit flott lokalsamfunn. Stadig høyrer vi gode forteljingar om eit inkluderande samfunn. Integreringsarbeid er ikkje først og fremst ei kommunal teneste. Integrering og inkludering skjer på arbeidsplassar, skule og barnehage, i lag og organisasjonar, grannelag og så bortetter. Ein blir aldri ferdig med god inkludering og integrering. Vi må alle stadig jobbe for at samfunnet vårt har god plass til alle og at alle finn seg til rette.
 

Om du ønsker å engasjere deg for eit inkluderande lokalsamfunn er moglegheitene svært mange. Under følgjer nokre alternativ til stader å engasjere seg:

 
Frivilligsentralen

Flyktningven

  • Kontaktfamilie/-person for nye flyktningar
  • Kontaktinformasjon: Flyktningtenesta, ved Lena Løseth

Samtale i norskopplæringa

  • Samtaletrening med norskelevar på Kompetansesenteret ca 2 tysdagar i månaden
  • Kontaktinformasjon: Kompetansesenteret, ved Mali Åm

Ulsteinvik sanitetsforening

Flø fotball, menn senior 


Veit du om andre integreringstilbod?

Ta gjerne kontakt om du veit om andre integreringstilbod som det burde vore opplyst om på denne sida, eller om det er feil i informasjonen, slik at vi kan oppdatere artikkelen. 

Kontakt

Lena Værnes Løseth
teamleiar og konsulent flyktningtenesta
E-post
Telefon 70 01 77 85
Mobil 489 94 097
Mali Åm
inspektør og avdelingsleiar kompetansesenteret
E-post
Telefon 70 01 77 80
Mobil 476 35 253