Meld frå om mobbing

Viss du blir mobba, eller ser andre som blir mobba, er det viktig at du fortel det til ein vaksen. 

Vi har laga eit skjema der du kan melde frå om mobbing på skulen. 

Det du skriv i skjemaet, vert sendt til rektor. 

Når du skal inn på skjemaet, treng du ikkje å logge inn. Du kan velje "Gå direkte til skjema".  

Klikk her for å kome til skjemaet

  

Kontakt

Gry Nordal
kommunalsjef
E-post
Mobil 906 40 134