Leksehjelp

Leksehjelp

Elevane i grunnskulen har tilbod om leksehjelp. Det er frivillig å vere med på leksehjelpa. 

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

Leksehjelpa er organisert ulikt frå skule til skule. Det vanlegaste er at elevane får tilbod om leksehjelp frå 5. til 7. klasse, ein eller to gongar i veka. 

Kontakt den skulen det gjeld for å få meir informasjon