Leksehjelp

Leksehjelp

Elevane i grunnskulen har tilbod om leksehjelp. Det er frivillig å vere med på leksehjelpa. 

Leksehjelpa er organisert ulikt frå skule til skule. Det vanlegaste er at elevane får tilbod om leksehjelp frå 5. til 7. klasse, ein eller to gongar i veka. 

Kontakt den skulen det gjeld for å få meir informasjon