Ulstein ungdomsskule

Ulstein ungdomsskule

Ulstein ungdomsskule. Janne-Marit Myklebust

Ulstein ungdomsskule ligg i midt i kommunen, sentralt plassert i Ulsteinvik. Skulen har adresse Bakkegata 31, 6065 Ulsteinvik. Telefon 70 01 77 40.

Skulen vart tatt i bruk i 2009 og er bygt som ein fleksibel skule, tilrettelagt for varierte pedagogiske aktivitetar. Kvart årstrinn har si avdeling med heimeområde for elevgruppene der dei disponerer fleire rom/areal. Skulebygget går over to plan og står fram som eit fleksibelt, heilskapleg og framtidsretta skulebygg. Skulen er bygd opp med tre svært like trinnområde og eit område for meir spesialiserte læringsareal. Skulen har i dag om lag 300 elevar og 50 tilsette.

 

Følg Ulstein ungdomsskule på Facebook

Skuleleiing

 

Trond Berg - Klikk for stort bilete

Trond Berg
rektor
Telefon 91 69 88 07

trond.berg@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

Kristin Elisabeth Dimmen - Klikk for stort bilete

Kristin Elisabeth Dimmen
assisterande rektor
Telefon 48 01 74 37
kristin.elisabeth.dimmen@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Mari-Ellen Løseth Støylen - Klikk for stort bilete

Mari-Ellen Løseth Støylen
avdelingsleiar
Telefon 47 63 08 16
mari.loseth@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

May-Britt Smådal - Klikk for stort bilete

May-Britt Smådal
avdelingsleiar
Telefon 45 02 78 20
may-britt.smadal@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristin Urke - Klikk for stort bilete

Ann-Kristin Urke
skulekonsulent
Telefon 48 01 74 54
ann.kristin.urke@ulstein.kommune.no