Ulstein ungdomsskule

Ulstein ungdomsskule

Ulstein ungdomsskule. Janne-Marit Myklebust

Ulstein ungdomsskule ligg i midt i kommunen, sentralt plassert i Ulsteinvik.

Skulen vart tatt i bruk i 2009 og er bygt som ein fleksibel skule, tilrettelagt for varierte pedagogiske aktivitetar. Kvart årstrinn har si avdeling med heimeområde for elevgruppene der dei disponerer fleire rom/areal. Skulebygget går over to plan og står fram som eit fleksibelt, heilskapleg og framtidsretta skulebygg. Skulen er bygd opp med tre svært like trinnområde og eit område for meir spesialiserte læringsareal. Skulen har i dag om lag 300 elevar og 50 tilsette.

Følg Ulstein ungdomsskule på Facebook

Skuleleiing

 

 

Kristin Elisabeth Dimmen - Klikk for stort bilete

Kristin Elisabeth Dimmen
konstituert rektor
Telefon 48 01 74 37
kristin.elisabeth.dimmen@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Mari-Ellen Løseth Støylen - Klikk for stort bilete

Mari-Ellen Løseth Støylen
avdelingsleiar
Telefon 41 56 70 63
mari.loseth@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

May-Britt Smådal - Klikk for stort bilete

May-Britt Smådal
avdelingsleiar
Telefon 45 02 78 20
may-britt.smadal@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristin Urke - Klikk for stort bilete

Ann-Kristin Urke
skulekonsulent
Telefon 48 01 74 54
ann.kristin.urke@ulstein.kommune.no