Saksdokument frå før 1. juni 2019

På kommunens eInnsyn finn du postliste og møtedokument.
Dokumentasjonen som ligg der er tilgjengeleg for alle.

 

Kva med "gamle" møte- og saksdokument?

På kommunen sitt eInnsyn kan du også gå tilbake i tid ifht innkallingar og protokollar i dei ulike organa. Historikken går tilbake til og med 31. mai 2019.

1. juni 2019 implementerte kommunen ACOS som ny leverandør av heimeside. Du finn difor berre møte- og saksdokument som har vore behandla etter 1. juni 2019. Dersom du treng innsyn i sakspapir og protokollar som er eldre enn det, må du be om innsyn i desse dokumenta. 

Arkivtenesten kan hjelpe deg med det. Send oss gjerne ein e-post til postmottak@ulstein.kommune.no

Skriv gjerne arkivreferanse dersom du har det, eller tittel/fagområde på saksdokumenta du vil ha innsyn i. Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov.