Vi treng lærarar

lærar, undervisning, skuletime, skule,  - Klikk for stort bilete Pexels: Max Fisher For skuleåret 2021/2022 kan det bli ledige stillingar som lærar både på barne- og ungdomssteget. Søknadsfrist er 1. mars.

Behovet for lærarar vil vere avhengig av antal permisjonar, overføringar, oppseiingar og ressurstildeling. Det kan bli både faste stillingar og vikariat.

Vi arbeider for kjønnsmessig balanse i personalgruppa, og oppmodar difor menn om å søkje på stillingane.

 

Meir om stillingane og lenke til søknadsskjema finn du her.