Varsel om oppstart og høyring av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036

Varsel om oppstart og høyring av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036

Frist for innspel: 22.03.2023

Kvinne med hund går over gata saman med eit barn. I bakgrunnen eldre person med rullator. - Klikk for stort bilete pixabay.com
Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 (PDF, 789 kB)

 

Ulstein formannskap har i møte 30.01.2023, sak nr. 18/23 gjort vedtak om at det kan startast opp arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Planprogram vert også lagt ut på høyring.

Samfunnsdelen skal omhandle utfordringar på lang sikt, med omsyn til miljø, mål og strategiar for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

Eventuelle innspel og merknader til planen eller planprogrammet må sendast skriftleg til kommunen innan 22.03.2023.

Innspel sendast på e-post til postmottak@ulstein.kommune.no, eller til Ulstein kommune, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.