Så mange røysta i krinsane våre

Så mange røysta i krinsane våre

Valdeltakinga i 2023 auka så vidt, samanlikna med 2019. Her finn du tal frå din eigen valkrins.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Frammøte fordelt på krins
Krins Røysterett Førehandsrøyster Valtingsrøyster Frammøteprosent
Ulstein og Flø 550 176 223 72,55
Ulsteinvik 4127 1456 1203 64,43
Hasund og Dimna 1388 358 507 62,32
Haddal og Eiksund 629 151 278 68,20
Udefinert krins 41 0 0 0
Total 6735 2141 2211 64,62

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2019, var det 64,4 prosent av dei med røysterett som røysta. I år var det 64,62 prosent.