Gratulerer med kvinnedagen!

Gratulerer med kvinnedagen!

– Kvalitet i tenestene og likestilling mellom kjønna heng tett saman! 
Sjekk stoda i Ulstein kommune.

I 2016 var det 34,5 prosent av kvinnene som hadde 100 prosents stilling i Ulstein kommune. 

I 2023 var talet 53,7 prosent. 

Gjennomsnittleg stillingsstorleik er no 85 prosent for kvinner og 70 prosent for menn som arbeider i Ulstein kommune. 

Kvinnerdagen, kvinner som dansar. Illustrasjon - Klikk for stort bilete Adobe Stock

I helse- og omsorgsetaten er gjennomsnittleg stillingsprosent for kvinner 79,9 prosent mot 73,3 prosent for menn.  Om lag 50 prosent av dei tilsette i helse- og omsorgsetaten har 100 prosents stilling. Dette er nesten dobbelt så mange som i 2017.

– Kvalitet i tenestene og likestilling mellom kjønna heng tett saman. Vi er stolte av å arbeide i ein organisasjon som jobbar godt og får gode resultat også på dette området, seier personalleiar Kari Riise.

Lønn

Bilde av tabell som viser fordeling av lønn dei siste tre åra. - Klikk for stort bilete