Brev og vedtak frå pleie- og omsorgstenesta vert digitale

Klikk for stort bilete Unsplash Laurdag 1. mai 2021 tok pleie- og omsorgstenestene i kommunane Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta i bruk digital post for sending av brev.

Dette inneber at innbyggjarane i dei fleste tilfelle ikkje lenger vil få vedtak og andre brev frå t.d. heimesjukepleie og sjukeheim tilsendt som ordinær brevpost. 
 
Slik fungerer digital post
Dersom du bruker ei digital postkasse (Digipost eller eBoks) vil brev frå pleie- og omsorg verte levert dit. Du vil få eit varsel på e-post eller SMS om at du har fått tilsendt eit nytt brev. 
Dersom du ikkje har digital postkasse vil brevet verte levert til Altinn. Du vil då få eit varsel på e-post eller SMS om at du har motteke eit brev i Altinn. Dersom du ikkje loggar deg på og opnar brevet innan 48 timar, vert det skrive ut og sendt til deg med ordinær brevpost. 
 
Nytt nummer eller e-postadresse?
Har du endra mobilnummer eller e-postadresse? Då bør du oppdatere kontaktinformasjonen din i kontakt- og reservasjonsregisteret slik at du får varsel om ny post frå det offentlege. 
 
Raskare fram
Digital post sparer miljøet store mengder papir, og reduserer dermed utslepp av CO2. I tillegg sparer det kommunane for portokostnader, og du får viktig post frå det offentlege levert raskt, trygt og enkelt.


Har du ikkje digital postkasse? Det skaffar du deg enkelt her.