Statens pris for byggkvalitet til Ulstein Arena

«Ulstein Arena vil vere eit førebilete og ein inspirasjon for andre mindre byar og tettstadar i Noreg», seier juryen. 

Ulstein ungdomsskule

Resultata til niandeklassingane våre på nasjonale prøver ligg på fylkestoppen.

Pengar

Økonomi vert eit hovudtema på møtet. Kommunestyret skal behandle ein økonomisk analyse av kommunen, i tillegg til tertialrapport og finansrapport. 

 

Einar Vik Arset

Einar Vik Arset, rådmann i Ulstein kommune, blei i statsråd i dag tilsett som ny direktør for Kystverket.

Fløstranda

Utvalet som jobbar med eldres levekår i Ulstein, ønsker å høyre frå deg.

Rundkøyring ved Amfi i Ulsteinvik.jpg

Rotary har klaga på at teknisk utval avslo å plassere Høddmonumentet i rundkøyringa ved Amfi i Ulsteinvik. Bør kommunen halde fast på vedtaket? Teknisk utval skal behandle klagen 4. oktober. 

Holsekerdalen 24

Bør Snoezelen-tilbodet i kommunen samlast i Holsekerdalen 24? Sei meininga di før levekårsutvalet skal behandle saka på nytt 3. oktober.

Kulturkonsulent Annika Brandal, leiar for frivilligsentralen Inger Anne Dimmen og folkehelsekoordinator Kristine Dale med den nye brosjyren.

«Bli med, du også!». Det er tittelen på ein ny brosjyre vi har laga for å inkludere fleire i det frivillige arbeidet i Ulstein. 

Saunes og Ulsteinvik

Representantar frå næringslivet har ei tid arbeidd med å etablere Ulstein næringsforum. Kommunestyret skal ta stilling til eit kommunalt bidrag til forumet.

Ein stolt og glad gjeng frå Ulstein, som vart kåra til årets beste MOT-ungdomsskule. F.v. Leon Romestrand, Gunhild Verås Grimstad, Mary-Ann Brandal, Knut Erik Engh, Marie Flatin og Torill Vågen Vattøy. Wenche Gjerde Sætre, ein av ungdomskulen sine MOT-coachar, var ikkje til stades.

– Eg er kjempestolt over at skulen vår får denne utmerkinga mellom 231 ungdomskular i heile landet. Det er godt jobba av heile gjengen, seier rektor Leon Romestrand.