Førre veke var det teknologiveke på skulane i Ulstein kommune. Elevane ved femte trinn på Ulsteinvik barneskule har laga nettside om kommunen vår.

Elevar og tilsette på skulane våre har bak seg ei spennande teknologiveke. 

Fire kommunar i landet kjempar om prisen, som blir delt ut 28. oktober. 

Vår nye kommunalsjef for organisasjon og utvikling har byrja i jobben.

Kven skal sitte i dei politiske utvala dei neste åra? Det er noko av det første det nyvalde kommunestyret skal avgjere. 

Søre Sunnmøre løftar i flokk og tek i bruk digital dialog med innbyggarane via helsenorge.no i haust.

Ulstein kommune bryt ikkje lovverket ved å låse pasientrom når pasienten eller næraste pårørande/verje ønsker det. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal no avgjort.

Desse 25 vert faste representantar i kommunestyret dei neste fire åra.
 

Nær 500 røysta på Ulstein bibliotek på tre dagar.

 

Saman med Hareid kommune inviterer vi til bassengtrening for gravide. Det kostar ikkje ei krone, men hugs å melde ifrå om at du deltek!