Tid for å søke SFO-plass

Tid for å søke SFO-plass

15. april er fristen for å søke om plass i skulefritidsordninga.

Påmelding til SFO for skuleåret 2024/2025 er 15. april.

Du melder på barnet ditt via foreldreportalen i Vigilo. Du loggar deg inn via ID-porten, på sida https://www.vigilo.no/ulstein/.

Påmeldinga gjeld for eitt år av gongen. Ferietilbodet er inkludert i det ordinære SFO-tilbodet. Alle elevar som er påmeldt SFO frå hausten 2024 kan nytte seg av ferietilbodet frå 29. juli 2024. Det er eiga påmelding til dette via foreldreportalen.

Meir informasjon om SFO-tilbodet i Ulstein finn du her.