Kommunedirektøren og leiargruppa

Klikk for stort bileteLeiargruppa i Ulstein kommune. F.v.: Arne Runar Vik, Monica Cecilie Torp, Verner Larsen, Gry Nordal, Marit Botnen.Kommunedirektør Verner Larsen er den øvste administrative leiaren i kommunen. 

I leiargruppa sit kommunedirektøren og dei fire kommunalsjefane som leier kvar sin etat:

  • Verner Larsen (kommunedirektør)
  • Marit Botnen (kommunalsjef for helse- og omsorgsetaten)
  • Gry Nordal (kommunalsjef for oppvekst- og kulturetaten)
  • Arne Runar Vik (kommunalsjef for teknisk etat)
  • Monica Cecilie Torp (kommunalsjef for sentraladministrasjonen)

Du finn kontaktinformasjonen til leiarane nedst på sida. 

Kontakt

Verner Larsen
kommunedirektør
E-post
Telefon 70 01 75 13
Mobil 982 30 601
Marit Botnen
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 01 78 02
Mobil 908 41 932
Gry Nordal
kommunalsjef
E-post
Mobil 906 40 134
Arne Runar Vik
kommunalsjef
E-post
Mobil 415 82 440
Monica Cecilie Torp
kommunalsjef
E-post
Mobil 907 43 207