Kriseleiing og psykososialt kriseteam

 

Naudnummer 

I akutte situasjonar brukar du naudnummera:

 • 110 (brann)

 • ​112 (politi)

 • ​113 (ambulanse) 

 

Kriseleiing

 • Knut Erik Engh, ordførar og leiar i kriseleiinga, tlf. 957 66 692

 • Stian Lehmann Scheide, varaordførar, tlf. 97 58 54 14

 • Verner Larsen, kommunedirektør, tlf. 982 30 601

 • Monica Cecilie Torp, kommunalsjef for organisasjon og utvikling, tlf. 90 74 32 07

 • Arne Runar Vik, kommunalsjef teknisk, tlf. 415 82 440

 • Gry Osnes Nordal, kommunalsjef oppvekst, tlf. 906 40 134 

 • Marit Botnen, kommunalsjef helse og omsorg, tlf. 908 41 932 

 • Eli Marte Dalhaug, leiar for servicetorg og dokumentsenter, tlf. 481 58 230

 • Norunn Kirkebø Elde, kommuneoverlege, tlf. 92 80 23 57 

 • Odd Arild Djupvik, representant for Søre Sunnmøre IKT, tlf. 476 62 234 


 

Psykososialt kriseteam

 • Leiar Marit Botnen, tlf: 908 41 932
   
 • Kommunalsjef oppvekst Gry Nordal, tlf: 906 40 134
   
 • Kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde, tlf: 928 02 357
   
 • Leiande helsesjukepleiar Kristin Meli, tlf: 916 80 610
   
 • Sokneprest Margit Louise Holte, tlf: 905 91 123