Dokumentasjonsstrategi

Strategi og oversikt over dialog med innbyggarar, tilgjengeleggjering av informasjon og arkiv.