«Ulstein Arena vil vere eit førebilete og ein inspirasjon for andre mindre byar og tettstadar i Noreg», seier juryen. 

Resultata til niandeklassingane våre på nasjonale prøver ligg på fylkestoppen.

Økonomi vert eit hovudtema på møtet. Kommunestyret skal behandle ein økonomisk analyse av kommunen, i tillegg til tertialrapport og finansrapport. 

 

Einar Vik Arset, rådmann i Ulstein kommune, blei i statsråd i dag tilsett som ny direktør for Kystverket.

Utvalet som jobbar med eldres levekår i Ulstein, ønsker å høyre frå deg.

Rotary har klaga på at teknisk utval avslo å plassere Høddmonumentet i rundkøyringa ved Amfi i Ulsteinvik. Bør kommunen halde fast på vedtaket? Teknisk utval skal behandle klagen 4. oktober. 

Bør Snoezelen-tilbodet i kommunen samlast i Holsekerdalen 24? Sei meininga di før levekårsutvalet skal behandle saka på nytt 3. oktober.

Representantar frå næringslivet har ei tid arbeidd med å etablere Ulstein næringsforum. Kommunestyret skal ta stilling til eit kommunalt bidrag til forumet.

– Eg er kjempestolt over at skulen vår får denne utmerkinga mellom 231 ungdomskular i heile landet. Det er godt jobba av heile gjengen, seier rektor Leon Romestrand.