Ferdigattest – bruksløyve

Dersom du har søkt om å få bygge noko, må du søke om ferdigattest når arbeidet er gjort. Byggverk må ikkje takast i bruk før du har fått mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

 

 

Kva kan du forvente?

Etter at du har levert søknaden om ferdigattest, vil sakshandsamaren sjå etter om tiltaket er gjennomført. Ferdigattesten vert så sendt ut til deg.

Kva kostar det?

Det er ingen gebyr for ferdigattest. Denne tenesta er inkludert i gebyret for byggesøknaden. 

Korleis får du tenesta?

Fyll ut søknadsskjemaet, skriv til PDF / last ned og send det til postmottak@ulstein.kommune.no  

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenker

Meir informasjon om ferdigattest, Direktoratet for byggkvalitet (dibk)

Plan- og bygningslova

Søknadsskjemaet ferdigattest