Ferdigattest – bruksløyve

Dersom du har søkt om å få bygge noko, må du søke om ferdigattest når arbeidet er gjort. Byggverk må ikkje takast i bruk før du har fått mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Meir informasjon får du på nettstaden til Direktoratet for byggkvalitet.

Kva kan du forvente?

Etter at du har levert søknaden om ferdigattest, vil sakshandsamaren sjå etter om tiltaket er gjennomført. Ferdigattesten vert så sendt ut til deg.

Kva kostar det?

Ferdigattesten vert dekt av den summen du betalte då du leverte byggesøknaden. 

Korleis får du tenesta?

Fyll ut og send inn søknadsskjemaet.  

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenke

Plan- og bygningslova