Lovdata Pro

Bibliotekversjonen av Lovdata Pro inneheld dei fleste av dokumenta som ligg i Lovdata Pro, men utan dei personlege arbeidsverktøya. Nokre dokument er utelatne av omsyn til personvern. 

Bibliotekversjonen av Lovdata Pro kan brukast av biblioteka sine tilsette og besøkande. 

Du kan søke i Lovdata Pro på publikumsnettet hos biblioteket: http://lovdata.no/pro/ip

 

Meir informasjon om rettskjeldene og innhaldet du får tilgang til:

https://lovdata.no/tjenester/pro/innholdsoversikt