Innkreving av skatt

Vi krev inn personleg skatt frå innbyggarane og bedriftsrelaterte skattar og avgifter. Vi samarbeider med Herøy kommune om å krevje inn skatt. 

  

Treng du KID-nummer?

På nettstaden til Skatteetaten kan du hente KID-nummer

 

Treng du skatteattest (for momsattest)?

Bestill attest for skatt og meirverdiavgift frå Skatteetaten


Kontaktinformasjon

E-postadresse: skatt@heroy.kommune.no 

Tlf: 70 08 13 00.

Postadresse: Søre Sunnmøre kemnerkontor, Postboks 173, 6099 Fosnavåg