Dag- og nattopphald i institusjon

Dag- og nattopphald i institusjon

Dette er ei særskilt teneste som vert oppretta når nokon har særskilde behov.

Kven kan få dette tilbodet?

Dagplass og nattopphald i institusjon er ei særskilt teneste som vert oppretta når nokon har særskilde behov.

Til dømes: dersom heimeverande kone/mann skal på sjukehus ein dag, og ingen kan sjå til kona/mannen som er heime.
 

Må eg søke om plass?

Du treng ikkje søke om dagplass og/eller nattopphald. Dette er eit individuelt tilpassa behov som leiarane tek når behovet oppstår.

Kontaktinformasjon helse og omsorg


Kva kostar tenesta?

Dag-/nattplass i institusjon
Betalingssats per døgn
105 kr