Skulefritidsordninga (SFO)

Kva er SFO?

 • SFO er eit fritidstilbod utanom den ordinære skuledagen.
 • Alle barneskulane i Ulstein har SFO, så sant der er minst 6 påmelde ved kvar skule ved skulestart. 
 • På SFO legg vi vekt på leik i eit trygt og skapande miljø.
 • SFO er for barn frå 1. til 4. klasse. For elevar med særlege behov omfattar SFO også 5. til 7. klasse. Ved stor søking vert dei yngste elevane prioriterte, og det vert loddtrekning blant dei eldste elevane.
 • Det er SFO frå august til og med juni. Den daglege opningstida varierer mellom skulane innanfor tidsramma 7–17.
 • Du kan lese meir om SFO i vedtektene (PDF, 166 kB).

 

Kva kostar det?

 • Prisen kjem an på om barnet ditt skal gå 5, 4, 3 eller 2 dagar på SFO per veke.
 • I tillegg til månadsprisen, kjem matpengar.
 • Det er 25 % søskenmoderasjon. Det betyr at om du allereie har eit barn i SFO, vil det neste barnet som får SFO-plass samtidig få 25 % avslag på prisen.

 

Dagar per veke Pris per månad Matpengar per månad
2 1200 kr 40 kr
3 1600 kr 60 kr
4 2300 kr 80 kr
5 2700 kr 100 kr

 

Kva med SFO i skuleferiane?

 • SFO held ope i haust- og vinterferiane og tre veker i sommarferien.
 • Ferietilbodet vert gitt ved Ulsteinvik barneskule og ved krinsskulane når det er 10 eller fleire påmelde.
 • Påmelde i SFO kan nytte ferietilbodet etter kor stor plass dei har elles i året (5, 4, 3 eller 2 dagar per veke).
 • Elevar som går ut av 1.–4. klasse, kan nytte ferietilbodet ut juni månad.
 • Ferietilbodet i august kan nyttast av påmelde i SFO som det komande skuleåret skal gå i 1.–4. klasse.
 • Barn med særlege behov kan nytte heile ferietilbodet.
 • Det er ikkje SFO i samband med skulefri ved jul, påske og andre høgtider eller ved studie- og planleggingsdagar.

 

Kven kan søkje:

 • Nye søkjarar frå 1. - 4. klasse
 • Alle som ynskjer endring av plass
   

Korleis søkjer du?

Her finn du søknadsskjemaet for SFO-plass i Ulstein for barnehageåret 2019/2020.

Søknadsskjemaet krev at du loggar inn med ID-porten (MinID, bankID, buypassID m.a.) Dersom du ikkje har ID-porten, eller er folkeregistrert i ein anna kommune, må du ta kontakt med sørvistorget på tlf. 70 01 75 00 mellom kl. 9 og 15 på kvardagar.  

Søknadsfristen er 15. april 2019. 

Når det gjeld ferie-SFO, lagar vi eigne påmeldingsskjema før dei enkelte feriane.

 
 
 

Kontakt

Nils Ertesvåg
Pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 70 01 77 10
Mobil 906 79 511