Ferie- og fridagar i skulen

  

 • Skulestart: måndag 22. august 2022
   
 • Siste skuledag før haustferien: fredag 7. oktober 2022
   
 • Første skuledag etter haustferien: måndag 17. oktober 2022
   
 • Siste skuledag før jul: onsdag 21. desember 2022
   
 • Første skuledag etter jul: tysdag 3. januar 2023
   
 • Siste skuledag før vinterferien: fredag 17. februar 2023
   
 • Første skuledag etter vinterferien: måndag 27. februar 2023
   
 • Siste skuledag før påske: fredag 31. mars 2023
   
 • Første skuledag etter påske: tysdag 11. april 2023
   
 • Elevfri dag: fredag 19. mai 2023
   
 • Siste skuledag før sommarferien: torsdag 22. juni 2023

 

Forskrift til skulerute for grunnskulen i Ulstein 2022/2023 (PDF, 14 kB)

Søke permisjon frå undervisning

Forskrift for elevpermisjonar (DOC, 48 kB)


Endeleg skulerute vert vedteke berre for eitt skuleår. Her kan du sjå Møre og Romsdal fylkeskommune sitt framlegg til skulerute eit par år fram i tid. (NB - framlegget med datoar kan verte endra, det er ikkje vedteke).

Kontakt

Nils Ertesvåg
pedagogisk konsulent
E-post
Telefon +47 70 01 77 10