Ferie- og fridagar i skulen

  
 

 • Skulestart skuleåret 2021/2022: måndag 23. august 2021
   
 • Siste skuledag før haustferien: fredag 8. oktober 2021
   
 • Første skuledag etter haustferien: måndag 18. oktober 2021
   
 • Siste skuledag før jul: tysdag  21. desember 2021
   
 • Første skuledag etter jul: tysdag 4. januar 2022
   
 • Siste skuledag før vinterferien: fredag 18. februar 2022
   
 • Første skuledag etter vinterferien: måndag 28. februar 2022
   
 • Siste skuledag før påske: fredag 8. april 2022
   
 • Første skuledag etter påske: tysdag 19. april 2022
   
 • Elevfri dag: fredag 27. mai 2022
   
 • Siste skuledag før sommarferien: torsdag 23. juni 2022

 

Forskrift til skulerute for grunnskulen i Ulstein 2021/2022 (PDF, 13 kB)

Søke permisjon frå undervisning

Forskrift for elevpermisjonar (DOC, 48 kB)


Endeleg skulerute vert vedteke berre for eitt skuleår. Her kan du sjå Møre og Romsdal fylkeskommune sitt framlegg til skulerute eit par år fram i tid. (NB - framlegget med datoar kan bli endra, den er ikkje vedteken).

Kontakt

Nils Ertesvåg
pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 70 01 77 10
Mobil 906 79 511