Ferie- og fridagar i skulen

   

 • Skulestart etter sommarferien: måndag 20. august 2018

 • Siste skuledag før haustferien: fredag 5. oktober 2018

 • Første skuledag etter haustferien: måndag 15. oktober 2018

 • Siste skuledag før jul: torsdag 20. desember 2018

 • Skulestart for elevane etter jul: torsdag 3. januar 2019

 • Siste skuledag før vinterferien: fredag 22. februar 2019

 • Første skuledag etter vinterferien: måndag 4. mars 2019

 • Siste skuledag før påske: fredag 12. april 2019

 • Første skuledag etter påske: tysdag 23. april 2019

 • Elevfri dag: fredag 31. mai 2019

 • Siste skuledag før sommarferien: fredag 21. juni 2019

 
  

  

Kontakt

Nils Ertesvåg
Pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 70 01 77 10
Mobil 906 79 511