Ferie- og fridagar i skulen

  

 • Siste skuledag før vinterferien: fredag 17. februar 2023
 • Første skuledag etter vinterferien: måndag 27. februar 2023
 • Siste skuledag før påske: fredag 31. mars 2023
 • Første skuledag etter påske: tysdag 11. april 2023
 • Elevfri dag: fredag 19. mai 2023
 • Siste skuledag før sommarferien: torsdag 22. juni 2023

 

 • Første skuledag etter sommarferien: måndag 21. august 2023
 • Siste skuledag før haustferien: fredag 6. oktober 2023
 • Første skuledag etter haustferien: måndag 16. oktober 2023
 • Siste skuledag før jul: 20. desember 2023
 • Første skuledag etter jul: 3. januar 2024
 • Siste skuledag før vinterferien: fredag 16. februar 2024
 • Første skuledag etter vinterferien: måndag 26. januar 2024
 • Siste skuledag før påske: 22. mars 2024
 • Første skuledag etter påske: 2. april 2024
 • Elevfri dag: fredag 10. mai 2024
 • Siste skuledag før sommaren: fredag 21. juni 2024

 

Forskrift til skulerute for grunnskulen i Ulstein 2022/2023 (PDF, 14 kB)

Søke permisjon frå undervisning

Forskrift for elevpermisjonar (DOC, 48 kB)


Endeleg skulerute vert vedteke berre for eitt skuleår. Her kan du sjå Møre og Romsdal fylkeskommune sitt framlegg til skulerute eit par år fram i tid. (NB - framlegget med datoar kan verte endra, det er ikkje vedteke).

Kontakt

Nils Ertesvåg
pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 70 01 77 10
Mobil 90 67 95 11