Ferie- og fridagar i skulen

 

2019

 • Skulestart for elevane etter jul: torsdag 3. januar 2019

 • Siste skuledag før vinterferien: fredag 22. februar 2019

 • Første skuledag etter vinterferien: måndag 4. mars 2019

 • Siste skuledag før påske: fredag 12. april 2019

 • Første skuledag etter påske: tysdag 23. april 2019

 • Elevfri dag: fredag 31. mai 2019

 • Siste skuledag før sommarferien: fredag 21. juni 2019

 • Skulestart for elevane etter sommarferien: måndag 19. august 2019

 • Siste skuledag før haustferien: fredag 4. oktober 2019

 • Første skuledag etter haustferien: måndag 14. oktober 2019 

 • Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 2019 

 

2020

 • Skulestart for elevane etter jul: måndag 6. januar 2020

 • Siste skuledag før vinterferien: fredag 14. februar 2020

 • Første skuledag etter vinterferien: måndag 24. februar 2020

 • Siste skuledag før påske: fredag 3. april 2020

 • Første skuledag etter påske: tysdag 14. april 2020

 • Elevfri dag: fredag 22. mai 2020

 • Siste skuledag før sommarferien: fredag 19. juni 2020

 

Søke permisjon frå undervisning

Kontakt

Nils Ertesvåg
pedagogisk konsulent
E-post
Telefon 70 01 77 10
Mobil 906 79 511