Sei kva du meiner om skuleskyss, krinsgrenser, SFO, skuledemokrati, elevpermisjonar med meir

Sei kva du meiner om skuleskyss, krinsgrenser, SFO, skuledemokrati, elevpermisjonar med meir

Den nye opplæringslova trer i kraft 1. august 2024. I samband med dette skal kommunen vedta nokre nye lokale forskrifter. 

Vi inviterer elevråda, FAU, SU, tilsetteorganisasjonar og andre med interesse, til å delta i høyringa.

Høyringsfristen er 24. mai.

Har du innspel? Send dei til postmottak@ulstein.kommune.no

Forskriftene som er ute til høyring:

  1. Skulefritidsordning (PDF, 2 MB) – Merk høyringssvaret med 24/920.
  2. Skuledemokrati og skulereglar (PDF, 4 MB) – Merk høyringssvaret med 24/921
  3. Elevpermisjonar (PDF, 2 MB) – Merk høyringssvaret med 24/922
  4. Skulerute (PDF, 314 kB) – Merk høyringssvaret med 24/923
  5. Hovudmål (PDF, 283 kB) – Merk høyringssvaret med 24/924
  6. Nærskule og skulekrinsgrenser (PDF, 2 MB) – Merk høyringssvaret med 24/925
  7. Skuleskyss (PDF, 2 MB) – Merk høyringssvaret med 24/943

 

Etter høyringa skal saka handsamast politisk i ulike utval, før det vert gjort endeleg vedtak i kommunestyret i Ulstein 27. juni.