Hasund skule

Hasund skule - Klikk for stort bilete

 

Tlf. 70 00 90 20

Besøksadresse: SundgotHasund skule si eiga heimeside

Hasund skule har 189 elevar frå Hasund og Dimna, 45 barn går på skulefritidsordninga, SFO. Skulen har 33 tilsette lærarar, fagarbeidarar, assistentar og lærlingar.

Vurdering for læring
Skulen har laga eit system for elevvurdering som gjeld heile skulen og dialogen med heimane og elevane. 

Klasseleiing
Klasseleiing har vore eit satsingsområde siste åra, og vi har jobba både med skulering av lærarane og praktisk utføring og bevisstgjering på eigen skule.

Positivt skulemiljø
Skulen har i sitt daglege virke stort fokus på elevmiljøet, og det vert arbeidd målretta for å utvikle skulemiljøet.

Kart
Hasund skule
Publisert av Marianne Ulstein Johnston. Sist endra 22.05.2018
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Marianne Ulstein Johnston Marianne Ulstein Johnston Rektor
954 13 107
@ Marianne Ulstein Johnston
Ole Inge Molvær Ole Inge Molvær Inspektør
907 27 278
@ Ole Inge Molvær
Hasund skule, Sentralbord
70 00 90 20
Login for redigering