Ulstein næringslag

Næringslaget har som mål å fremje utviklinga av næringsliv, aktivitet, attraktivitet og trivsel i Ulstein. 

  

Kontaktinformasjon

Dagleg leiar Line Urke

Postadresse: Prost Ankers gate 26, 6065 Ulsteinvik

Tlf. 911 17 530