Fått nytt kundenummer?

I 2018 har fleire innbyggarar fått nye kundenummer hos oss. Dette kjem av at vi har rydda og oppretta av nye avtalar i systemet.

Vi ber deg som tidlegare har hatt avtalegiro om å sjekke at fakturaen er merka med det nye kundenummeret. Om ikkje, må du opprette ny avtalegiro med det nye kundenummeret ditt, og fakturaen må betalast manuelt for 2. termin 2018.

Vi beklagar ulempene dette medfører.