Vatn- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

Når skal eg betale?

Årsgebyret for vatn og avløp skal betalast i to omgangar (terminar), og du vil dermed få to rekningar i posten. Rekninga for første termin blir sendt ut i slutten av april med frist omlag 20. mai. Rekninga for andre termin blir sendt ut i slutten av september med frist omlag 20. oktober. 

 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr for vatn og avløp 2020-satsar
Abonnement Vatn per år inkl mva. Avløp per år inkl. mva
Bustad 2735 kr 1567 kr
Næring 2735 kr 1567 kr
Prisane er inkl. mva.

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert rekna ut med vassmålar (ut frå ein einingspris per kubikkmeter) eller ut frå eit stipulert forbruk (basert på BRA, det gjennomsnittlege bruksarealet). 

Ved bruk av vassmålar kjem vassmålarleige i tillegg.

Forbruksgebyr for vatn og avløp 2020-satsar
Utrekningsmåte (vassmålar med einingspris eller stipulert forbruk) Vatn Avløp
Vassmålar 16,89 kr/m³ 22,78 kr/m³
Stipulert forbruk inntil 150 m² BRA 1454 kr 1978 kr
Stipulert forbruk 151-299 m² BRA 2735 kr 3695 kr
Stipulert forbruk 300 m² eller større BRA 4972 kr 6667 kr
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr 0,5 x stipulert forbruksgebyr
Prisane er inkl. mva.

 

Tilknytingsavgift

Tilknytingsavgift for vatn og avløp 2020-satsar
Tilknytingsavgift Vatn Avløp
Bustad 12 500 kr 18 750 kr
Næring 12 500 kr x 45,15 kr pr. m² BRA inntil 1000 m² 18 750 kr x 64,31 kr pr. m² BRA inntil 1000 m²
Prisane er inkl. mva.

 

Samla gebyrregulativ

Kontakt

Harald Øvereng
avd. ingeniør driftsavd.
E-post
Telefon 70 01 76 15
Mobil 920 13 179