Vatn- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del (forbruksgebyr).

   

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr for vatn og avløp 2019-satsar
Abonnement Vatn per år inkl mva. Avløp per år inkl. mva
Bustad 2630 kr 1536 kr
Næring 2630 kr 1536 kr
Prisane er inkl. mva.

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert rekna ut med vassmålar (ut frå ein einingspris per kubikkmeter) eller ut frå eit stipulert forbruk (basert på BRA, det gjennomsnittlege bruksarealet). 

Ved bruk av vassmålar kjem vassmålarleige i tillegg.

Forbruksgebyr for vatn og avløp 2019-satsar
Utrekningsmåte (vassmålar med einingspris eller stipulert forbruk) Vatn Avløp
Vassmålar 16,24 kr/m³ 22,33 kr/m³
Stipulert forbruk inntil 150 m² BRA 1398 kr 1939 kr
Stipulert forbruk 151-299 m² BRA 2630 kr 3623 kr
Stipulert forbruk 300 m² eller større BRA 4781 kr 6536 kr
Hytteabonnentar 0,5 x stipulert forbruksgebyr 0,5 x stipulert forbruksgebyr
Prisane er inkl. mva.

 

Tilknytingsavgift

Tilknytingsavgift for vatn og avløp 2019-satsar
Tilknytingsavgift Vatn Avløp
Bustad 12 500 kr 18 750 kr
Næring 12 500 kr x 45,15 kr pr. m² BRA inntil 1000 m² 18 750 kr x 64,31 kr pr. m² BRA inntil 1000 m²
Prisane er inkl. mva.

 

Samla gebyrregulativ

 

  


   

Kontakt

Harald Øvereng
avd. ingeniør driftsavd.
E-post
Telefon 70 01 76 15
Mobil 920 13 179