Gebyr for feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn 2019-satsar
Teneste Pris
Vanleg bustadhus, industri, skule, forsamlingslokale o.l. 594 kr
Tillegg for ekstra pipeløp 161 kr
for bygg som har gassfyrt fyringsanlegg 285 kr
Prisane er inkl. mva.

 

  

Kontakt

Harald Øvereng
avd. ingeniør driftsavd.
E-post
Telefon 70 01 76 15
Mobil 920 13 179