Fiske i ferskvatn og elvar

 

Reglar for ferskvassfiske på Hareidlandet 

Fleire av fjellvatna våre inneheld mykje småfisk, og i nokre av dei er det difor ønskjeleg at der vert fiska meir enn i dag. 

Det er ikkje felles reglar for ferskvassfiske.
I fleire av vatna på øya er det framleis gratis å fiske med stang, medan det andre stadar vert krevd fiskekort. Fiske med garn er ikkje lovleg for andre enn grunneigarar.

 

Barn og unge under 16 år

Born og unge under 16 år har rett til å fiske gratis etter innlandsfisk i perioden 1.1 til 20.8, både frå land eller frå båt med stang og handsnøre, jf. lakse- og innlandsfiskelova. NB: Dette gjeld ikkje i vassdrag med laks, sjøaure eller sjørøye.

 

Reglar for fiske i elvar

For fiske av blankfisk i elvar (aktuelt for Ulsteinelva, Hareidselva) vert det krevd statleg fisketrygdavgift , men berre dersom du har fylt 18 år. 

 

Fiskekort

I tillegg til statleg fiskaravgift, krev grunneigarar fiskekort for nokre vatn og elvar. Her får du kjøpt fiskekort:

  • Mosvatnet - G-sport Hofseth i Ulsteinvik, tlf 45 47 51 00. Du kan også kjøpe fiskekort på nettstaden til Ulstein og Hareid Jeger og fiskeforening.
  • Ulsteinelva - Uvisst. 
  • Snipsøyrvatnet - direkte med grunneigarane i Snipsøyrvatnet grunneigarlag
  • Hammarstøylvatnet - G-sport Hofseth i Ulsteinvik, tlf 45 47 51 00. Du kan også kjøpe fiskekort på nettstaden til Ulstein og Hareid Jeger og fiskeforening.
  • Grimstadvatnet - Du kan kjøpe fiskekort med grunneigarane.
  • Hareidselva - Sportssenteret Hareid, tlf 90 57 67 23
  • Kaldholelva - Sportssenteret Hareid, tlf 90 57 67 23

Kontakt

Arild Støylen
ingeniør byggesak/miljøvern
E-post
Telefon 70 01 76 06