Mat- og middagslevering

Regelmessig og rett kosthald er viktig for å oppretthalde eit godt funksjonsnivå.

Kven kan få levert mat og middag?

Heimebuande eldre eller andre personar som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Kva kan vi tilby?

Middagen vert levert heim til deg porsjonert, varm og vakuumpakka. Det er kjøkkenet på Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter som lagar maten.

Kva kostar det?

Betalingssats for mat- og middagslevering
Sal av mat Betalingssats
Full kost Kr. 150 per døgn
Middag Kr. 100 per porsjon
Frukost Kr. 55 per porsjon
Kveldsmat Kr. 55 per porsjon

 

Korleis søkje om mat- og middagslevering?

Bruk skjema for helse- og omsorgstenester.

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du får skriftleg melding om vedtak.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

 

 

 

 

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640
Kari Janne Ringstad
leiar
E-post
Mobil 982 30 637