Mat- og middagslevering

Regelmessig og rett kosthald er viktig for å oppretthalde eit godt funksjonsnivå.

Kven kan få levert mat og middag?

Heimebuande eldre eller andre personar som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Kva kan vi tilby?

Middagen vert levert heim til deg porsjonert, varm og vakuumpakka. Det er kjøkkenet på Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter som lagar maten.

Kva kostar det?

Betalingssats for mat- og middagslevering
Sal av mat Betalingssats pr. porsjon Betalingssats pr. mnd
Full kost 5 170 kr
Middag 100 kr
Frukost 55 kr
Kveldsmat 55 kr

Korleis søkje om mat- og middagslevering?

Bruk skjema for helse- og omsorgstenester, vel "Matombering". 

Når kan du vente svar?

Søknadar vert fortløpande behandla av eit tiltaksteam som har møte kvar torsdag. Du får skriftleg melding om vedtak.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Ulstein kommune v/kommunalsjef helse og omsorg, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

Kontakt

Heidi Strand
soneleiar
E-post
Telefon 70 01 78 06
Mobil 982 30 640