Kontakt

 

  • Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter: tlf. 70 01 78 00 / 70 01 78 12

  • Soneleiar Gunn Sætre, sjukeheim (korttid), omsorgsbustad, dagaktivitetstilbod for eldre: tlf. 70 01 78 04

  • Soneleiar Gunn Helen Hauge Muren, sjukeheim (langtid): tlf. 70 01 78 03

  • Soneleiar Heidi Strand, heimetenester, tlf. 70 01 78 06

  • Soneleiar Gunn Hofset, omsorgsbustad, avlastning: tlf. 982 30 612

  • Dagleg leiar ved Ulstein sanse- og aktivitetssenter, Kari Warholm: tlf. 982 30 642